Chi Tiết Sản Phẩm

VAN BI INOX NỐI REN HIỆU KITZ

Thân bằng inox 316

Dùng trong ngành xăng dầu, nước, khí...

 

Sản phẩm khác