Chi Tiết Sản Phẩm

VAN BI ĐỒNG NỐI REN HIỆU KITZ

Thân bằng đồng thau

Dùng cho xăng dầu, nước, khí...

Sản phẩm khác