Chi Tiết Sản Phẩm

Ống Composite dùng cho hóa chất

Ống hiệu WILLCOX - ENGLAND

Vật liệu: Composite dùng cho hoá chất

Kết nối: mặt bích hoặc khớp nối

Sản phẩm khác